GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

DELAVNICA UPRAVIČENI STROŠKI    (22. 6. 2016)

V sredo, 22. 6. 2016, s pričetkom ob 9. uri je v stavbi Rotonda, v Ljubljani potekala delavnica o upravičenih stroških za izvajanje ukrepa o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. Predstavili so vrsto upravičenih stroškov ter specifike posameznih skladov, administrativno kontrolo zahtevkov za vodenje in izvedbo kontrole na terenu.

PPT predstavitvi si lahko ogledate na spodnjih povezavah:

Strokovni posvet LAS na temo državnih pomoči (27. 5. 2016)

 

DRSP je v petek, 27. maja 2016, v sodelovanju z LAS Ovtar in Koordinacijskim odborom CLLD organiziral strokovni posvet na temo državnih pomoči v CLLD, na katerem so pravne podlage in navodila za delo predstavili predstavniki Ministrstva za finance, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate predstavitve:  

 

Prva skupščina LAS Sožitje med mestom in podeželjem (28. 1. 2016)

V četrtek, 28. januarja 2016, je  bila v Družbenem domu občine Škofljica izvedena prva skupščina. Pričela se je s pozdravom gospe Marjane Marn, predsednice LAS, nadaljevala s spodbudnim nagovorom gostitelja, gospoda, Ivana Jordana, župana občine Škofljica in optimističnimi besedami  gospoda Petra Verliča, župana občine Grosuplje. Nato je skupščina nadaljevala delo po dnevnem redu. Po predstavitvi dopolnitev Poslovnika o delu LAS je le-tega sprejela. Sledila je predstavitev Strategije lokalnega razvoja LAS, razprava, vprašanja in na koncu  je skupščina potrdila Strategijo lokalnega razvoja za območje LAS za obdobje 2014-2020. Strategija lokalnega razvoja je temeljni dokument, s katerim bomo po ocenitvi s strani  Koordinacijskega odbora CLLD potrjeni tudi kot LAS in bomo lahko razpisali prvi Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR iz Evropskega kmetijskega sklada (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) na upravičenih območjih občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica.

Povezava na Strategijo lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem.

Vstop v LAS Sožitje med mestom in podeželjem (30. 1. 2016)

 

Pridružite se LAS in s svojimi idejami soustvarjajte razvoj območja LAS Sožitje med mestom in podeželjem. Za vstop v članstvo LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2014-2020 je potrebno izpolniti novo pristopno izjavo, ki jo lahko pošljete na naslov:

CIZA, Zavod za razvoj podeželja, LAS Sožitje med mestom in podeželjem,

Šmartinska 134a,

1000 Ljubljana

s pripisom: Članstvo LAS

 

ali podpisano in skenirano na elektronski naslov: info@las-smp.si.

Vso potrebno dokumentacijo najdete na spodnjih povezavah:

* Pogodba o ustanovitvi LAS Sožitje med mestom in podeželjem
* Pristopna izjava za članstvo v LAS Sožitje med mestom in podeželjem

 

Javni poziv LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« za zbiranje projektnih idej v podporo priprave Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014 – 2020

Povezava do dokumenta Javni poziv zbiranje projektnih idej ( pdf ) ( docx )

Obrazec za pripravo projektne ideje ( pdf ) ( docx )

 

Podpis partnerske pogodbe za ustanovitev LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2014 - 2020   (24. november 2015)

 

V torek, 24. novembra 2015, je v rdeči dvorani Mestne hiše v Ljubljani potekal slavnostni podpis Partnerske pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem, ki se ga je udeležilo in podpisalo 53 ustanovnih partnerjev. S podpisom Pogodbe se je ustanovila LAS na območju občin Grosuplje, Ig, Škofljica in Mestne občine Ljubljana,

Namen LAS je spodbujati trajnosten in uravnotežen razvoj podeželja in urbanih območij na območju štirih osrednjeslovenskih občin, ob združevanju človeških, prostorskih in finančnih virov po pristopu »od spodaj navzgor«, kar se bo zagotavljalo z aktivnim vključevanjem prebivalstva območja LAS v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju. V nadaljevanju je bila izvedena ustanovna skupščina LAS, kjer so bili izvoljeni člani za Upravni in Nadzorni odbor LAS-a.

 las ppp 015m Las ppp 008m
las ppp 006m las ppp 010m
  foto: Nik Ravan    

 

Delavnice za pripravo Strategije lokalnega razvoja (31.10.2015)

 

V mesecu oktobru so bile v vseh štirih občinah (Ig, Grosuplje, MOL, Škofljica) izvedene prve delavnice za pripravo SLR (Strategije lokalnega razvoja območja LAS) na temo »Kje pa vas čevelj žuli?». Njen namen je bil s prebivalci poiskati prednosti in slabosti območja in hkrati priložnosti, v katere bi bilo smiselno investirati evropska sredstva.

Več si lahko preberete v zapisnikih:

Občina Ig Občina Grosuplje Mestna občina Ljubljana Občina Škofljica
 IgClld m GrosupljeClld m  MolClld m SkofljicaClld m

Predstavitvene delavnice (22. 9. 2015)

 

V mesecu septembru smo izvedli v vsaki občini eno predstavitveno delavnico o CLLD – o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost.

Prva izvedena je bila v Grosuplju v četrtek, 10. 9. 2015, v Mestni občini Ljubljana v petek, 11. 9. 2015, na Škofljici v sredo, 16. 9. 2015 in na Igu v ponedeljek, 21. 9. 2015.

Več si preberete v ppt predstavitvi: Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost.

Prijavno okno

Iskanje

Stran si ogleduje

Na strani je 30 gostov in ni članov .