GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje


Las Sožitje med mestom in podeželjem objavlja prvi javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP v letih 2016/2017  (12. 12. 2016)

Javni poziv je odprt od 12. decembra 2016 do 30. septembra 2017 oziroma do porabe sredstev, pri čemer so opredeljeni naslednji presečni roki za sprejem vlog:

 • prvi rok za sprejem vlog je od 12.12.2016 do 28.2.2017 do 24:00,
 • drugi rok za sprejem vlog je od 1.3.2017 do 30.5.2017 do 24:00,
 • tretji rok za sprejem vlog je od 1.6.2017 do 30.9.2017 do 24:00.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin: Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica in sofinanciranje njihovih stroškov. Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR.

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša: 408.000 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

 1. Prvi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR iz EKSRP za leti 2016/2017
 2. Prijavni obrazec EKSRP
 3. Priloga 1. Stroškovnik EKSRP
 4. Navodila prijaviteljem
 5. Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESRR)
 6. Časovnica - navodila upravičeni stroški CLLD za EKSRP
 7. Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
 8. Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije
 9. Navodila za informiranje in obveščanje javnosti velja od 11.11.2016
 10. Strategija lokalnega razvoja LAS SMP, potrjena z dne, 14.10.2016

IZVEDENE DELAVNICE ZA SKLAD ESRR    (6.12.2016)

Vodilni partner LAS Sožitje med mestom in podeželjem je uspešno zaključil tudi drugi del predstavitvenih delavnic osnutka Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS SMP iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v upravičenih naseljih (Grosuplje, Ig, Lavrica, Šmarje Sap in Škofljica).


Več si lahko preberete na spodnji povezavi:
Osnutek javnega poziva za sklad ESRR (pdf predstavitev)


Zaključen prvi del delavnic za sklad EKSRP   (21.11.2016)

Vodilni partner LAS Sožitje med mestom in podeželjem je v sodelovanju z občinami Grosuplje, Ig, Ljubljana in Škofljica uspešno zaključil z izvedbo prvih predstavitvenih delavnic osnutka Javnega poziva LAS Sožitje med mestom in podeželjem za sklad EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), ki so bile namenjene pripravi projektov za prijavo na javni poziv.

Na delavnicah so udeleženci izrazili veliko zanimanje za možnost pridobitve EU sredstev in povedali, da ima območje mnogo razvojnih projektnih idej in hkrati tudi inovativnih, ki sledijo ciljem Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem. Le-te bodo z uresničitvijo doprinesle k skupnemu ustvarjanju prijaznega in socialno vzdržnega življenjskega in bivalnega okolja po načelih enakih možnosti in partnerskega sodelovanja.

Predstavitev z delavnic lahko najdete spodaj.
PPT PREDSTAVITEV Z DELAVNIC
STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA SMP

VABILO NA DELAVNICE LAS SMP (7. 11. 2016)

Vodilni partner LAS Sožitje med mestom in podeželjem CIZA, Zavod za razvoj podeželja v sodelovanju z občinami Grosuplje, Ig, Ljubljana in Škofljica organizira delavnice na temo »PREDSTAVITEV OSNUTKA JAVNEGA POZIVA LAS Sožitje med mestom in podeželjem namenjene pripravi operacij za prijavo na javni poziv.

Delavnice bodo potekale v naslednjih terminih:

 • ŠKOFLJICA, 16. 11. 2016, ob 17.00, izvajanje operacij EKSRP - Kulturni dom občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, več v vabilu...
 • GROSUPLJE, 17. 11. 2016, ob 18.00, izvajanje operacij EKSRP - Družbeni dom Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje, več v vabilu...
 • MESTNA OBČINA LJUBLJANA, 18. 11. 2016, ob 18.00, izvajanje operacij EKSRP – dvorana VAŠKE UČNE TOČKE JANČE, Podružnična šola Janče, Gabrje pri Jančah 16, Ljubljana, več v vabilu...
 • IG, 21. 11. 2016, ob 18.00, izvajanje operacij EKSRP in ESRR, v sejni dvorani Centra Ig,Banija 4, 1292 Ig, več v vabilu...
 • ŠKOFLJICA, 22. 11. 2016, ob 18.00, izvajanje operacij ESRR – Kulturni dom občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica,  več v vabilu...
 • GROSUPLJE, 23. 11. 2016, ob 18.00, izvajanje operacij ESRR - Družbeni dom Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje, več v vabilu...

 


PREJETA ODLOČBA O POTRDITVI LAS SMP (18. 10. 2016)


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) potrdilo prvih pet novih lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki so svojo vlogo oddale  v drugem roku (31. 1. 2016)  in med njimi je tudi Lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem. Prejeta odločba št. 33151-35/2015/29 pomeni, da imamo pravico do koriščenja skupno 1.541.815,00 € sredstev, od tega 978.815,00 € iz EKSRP in 563.000,00 € iz ESRR za sofinanciranje strategije lokalnega razvoja LAS na področju občin Grosuplje, Ig, Ljubljana in Škofljica v programskem obdobju 2014-2020.

 

 

IZVEDENA DOPISNA  SEJA SKUPŠČINE LAS SMP   (14. 9. 2016)

 Zaradi upoštevanja 19. člena 19.1 točke Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS, ki opredeljuje, da mora spremembe potrditi 2/3 članov LAS, smo izvedli še dopisno sejo skupščine, ki je trajala od srede, 14. 9.2016 od 11.20 do četrtka, 15. 9. 2016 do 12.00.  V tem času je glasovalo 41 članov LAS in  Predlog Aneksa št. 1 k Partnerski pogodbi o ustanovitvi LAS Sožitje med mestom in podeželjem je bil sprejet z 40 glasovi ZA in 1 PROTI.

Več o dopisni skupščini v Zapisniku.

 

Sprejet  Aneks št. 1 k Partnerski pogodbi o ustanovitvi LAS Sožitje med mestom in podeželjem najdete TUKAJ.

 

IZVEDENA 2. SKUPŠČINA LAS SMP (8. 9. 2016)

Na 2. Skupščini LAS SMP, ki je bila izvedena v četrtek, 8. 9. 2016, v kulturni dvorani občine Škofljica so člani LAS potrdili predloge sprememb in dopolnitev Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS ter s tem povezan Poslovnik o delu LAS. V nadaljevanju so se člani LAS seznanili z Osnutkom Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov in izboru operacij las obeh skladov, izvolili novega člana UO LAS iz javnega sektorja občine Škofljica ter potrdili Vodilnega partnerja LAS.

Več  o poteku Skupščine v zapisniku

UO LAS SMP SE JE SESTAL NA 4. REDNI SEJI  (8. 9. 2016)

Upravni odbor LAS SMP se je sestal na 4. redni seji, v sejni sobi občine Škofljica, 8. 9. 2016. Obravnaval je točke povezane s prejetim Pozivom na razjasnitev strategije lokalnega razvoja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št.: 33151 – 35/2015/10 z dne, 15.7.2016 in dodatnim pozivom z dne, 4.8.2016. Tako je UO LAS, glede na priporočila ministrstva, sprejel predlog Aneksa št. 1 k Partnerski pogodbi o ustanovitvi LAS; skladno s sprejetim predlogom Aneksa je sprejel tudi Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu LAS. Prav tako je sprejel Osnutek Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov in izboru operacij LAS SMP ter Osnutek Javnega poziva za sklad EKSRP in Osnutek Javnega poziva za sklad ESRR. V nadaljevanju se je seznanil z načrtovano spremembo imenovanja člana UO LAS iz javnega sektorja iz območja občine Škofljica. Ob koncu seje so se člani seznanili z novim izračunom CLLD sredstev za LAS.

Prijavno okno

Iskanje

Stran si ogleduje

Na strani je 42 gostov in ni članov .