LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

ANKETA O FINANČNIH INSTRUMENTIH V KMETIJSTVU (5.7.2022)

Sodelujte pri oblikovanju ponudbe finančnih instrumentov v kmetijstvu!

Z izpolnitvijo kratkega spletnega vprašalnika, ki ga je MKGP pripravilo v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom in Zvezo slovenske podeželske mladine, želijo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobiti informacije o potrebnih finančnih sredstvih za financiranje vaših investicij in obratnih sredstev v obdobju 2023-2027 ter težavah, s katerimi se kmetovalci soočate pri pridobivanju le-teh.

Odgovori bodo služili za pripravo analize povpraševanja po finančnih instrumentih v kmetijstvu.

Prosimo, če si vzamete nekaj minut (ocenjen čas izpolnjevanja anketnega vprašalnika je 14 minut) in izpolnite anketo, ki je dostopna na povezavi: https://mkgp.1ka.si/a/2b78746c

Anketa bo aktivna do ponedeljka, 11. julija 2022.

Najlepša hvala za sodelovanje!

 

LEADER ZA MLADE (28.4.2022)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sklopu evropskega leta mladih v torek, 10. maja 2022, ob 10.00 organizira dogodek za mlade - PREDSTAVITEV PROJEKTOV ZA MLADE IZ PRISTOPA LEADER IN POVABILO MLADINSKIM ORGANIZACIJAM K VKLJUČITVI V PRIPRAVO NOVIH STRATEGIJ LOKALNEGA RAZVOJA.
Dogodek bo potekal v spletni obliki. Namenjen je mladim na podeželju - društvom mladih, mladinskim organizacijam - ki željo prispevati k razvoju lokalnega območja, se povezovati z drugimi deležniki ter za svoje ideje iščejo vire financiranja.
Za udeležence so pripravili:

  • Predstavitev pristopa LEADER.
  • Predstavitev dobrih praks vključevanja mladih v lokalne akcijske skupe in izvedenih projektov za mlade.
  • Predstavitev možnost vključevanja mladih v lokalne akcijske skupine ter v pripravo strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do 2027
  • možnosti vključevanja mladih v projekte LEADER.
  • Odgovore na vprašanja v zvezi s pristopom LEADER.

 

 

UO LAS POTRDIL ŠTIRI OPERACIJE IZ 4. JAVNEGA POZIVA ZA IZBOR OPERACIJ ZA SOFINANCIRANJE IZ SKLADOV EKSRP IN ESRR (28.1.2022)

 
 Upravni odbor LAS SMP je dne, 27. 1. 2022, na 22. redni seji na predlog ocenjevalne komisije izbral in potrdil projekte za sofinanciranje iz sklada ESRR, in sicer projekta Stalna razstava v interpretacijskem centru Ig, sofinanciranje v višini 71.000,00 ter TOUR-IG, sofinanciranje v višini 40.000,00 €, katerih vlagateljica je občine Ig.  Projekt Koščakov hrib - igralnica v naravi, vlagateljice občine Grosuplje je bil potrjen za sofinanciranje v višini71.5686,30 €. Za sofinanciranje iz sklada EKSRP je bil potrjen projekt SKEDENJ PIJAVA GORICA - KULTURNI DOM, vlagateljice občine Škofljica v višini 32.000,00 €. Projekti bodo posredovani v končno potrditev pristojnim ministrstvom. 

 

ZAKLJUČEN 4. JAVNI POZIV LAS ZA IZBOR OPERACIJ ZA SOFINANCIRANJE IZ SKLADOV EKSRP IN ESRR (22.1.2022)

 V ponedeljek, 10. 1. 2022, ob 24.00 se je zaključil 4. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz skladov ESRR in EKSRP. Za sklad EKSRP je prispela ena vloga SKEDENJ PIJAVA GORCA – KULTURNI DOM, vlagateljica občina Škofljica. Za sklad ESRR so prispele tri vloge: projekt KOŠČAKOV HRIB, vlagateljica občina Grosuplje, projekt STALNA RAZSTAVA V INTERPRETACIJSKEM CENTRU, vlagateljica občina Ig ter projekt TOUR – IG, vlagateljica občina Ig. Ocenjevalna komisija se je sestala v četrtek, 20. 1. 2022, ocenila vloge ter jih predala v izbor in potrditev Upravnemu odboru LAS SMP, ki bo o izboru odločal v četrtek, 27. 1. 2022.

 

 


4. JAVNI POZIV LAS ZA SKLAD EKSRP
(15.10.2021)

LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 4. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leti 2021 (15.10.2021)
Javni poziv je objavljen od 15.10.2021 in je odprt do 10. 1. 2022.
Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2014 - 2020 v letih 2021 in sofinanciranje njihovih stroškov za izvedbo operacije.
Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz sklada EKSRP znaša: 32.000,00 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:


4. JAVNI POZIV LAS ESRR
(15.10.2021)

LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 4. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leti 2021 (15.10.2021)
Javni poziv je objavljen od 15.10.2021 in je odprt do 10. 1. 2022.
Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2014 - 2020 v letih 2021 in sofinanciranje njihovih stroškov za izvedbo operacije.
Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz sklada ESRR znaša: 183.000,00 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 80%.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: