GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

 

Upravni odbor

 

Upravni odbor LAS predstavlja najvišji izvršilni organ LAS in je za svoje delo odgovoren Skupščini LAS sestavlja ga 9 članov, in sicer 4 predstavniki iz javnega sektorja, 1 iz ekonomskega in 4 iz zasebnega sektorja.

Upravni odbor sestavljajo:

  • Andreja Zdravje, javni sektor
  • Dusan Hočevar, član, javni sektor
  • Gorazd Maslo, član, javni sektor
  • Marko Podvršnik, član, javni sektor
  • Marjana Marn, zasebni sektor
  • Nevenka Marija Kovač, članica, zasebni sektor
  • Mateja Marija Robežnik, članica, zasebni sektor
  • Jože Krašovec, član, zasebni sektor
  • Jože Groznik, član, ekonomski sektor

Člane Upravnega odbora LAS je izvolila Skupščina LAS za celotno programsko obdobje 2014 - 2020. Člana Upravnega odbora LAS lahko na seji Upravnega odbora LAS zastopa pooblaščenec s pisnim pooblastilom.

Pri odločanju na seji Upravnega odbora, nobena posamezna interesna skupina ne sme imeti več kot 49 % glasovalnih pravic. Pri sestavi upravnega odbora se upošteva načelo enakomerne teritorialne zastopanosti.

 

Prijavno okno

Iskanje

Stran si ogleduje

Na strani je 24 gostov in ni članov .