LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

 

Upravni odbor

 

Upravni odbor LAS predstavlja najvišji izvršilni organ LAS in je za svoje delo odgovoren Skupščini LAS sestavlja ga 9 članov, in sicer 4 predstavniki iz javnega sektorja, 1 iz ekonomskega in 4 iz zasebnega sektorja.

Upravni odbor sestavljajo:

  • Andreja Zdravje, javni sektor
  • Dusan Hočevar, član, javni sektor
  • Gorazd Maslo, član, javni sektor
  • Marko Podvršnik, član, javni sektor
  • Marjana Marn, zasebni sektor
  • Nevenka Marija Kovač, članica, zasebni sektor
  • Mateja Marija Robežnik, članica, zasebni sektor
  • Jože Krašovec, član, zasebni sektor
  • Jože Groznik, član, ekonomski sektor

Člane Upravnega odbora LAS je izvolila Skupščina LAS za celotno programsko obdobje 2014 - 2020. Člana Upravnega odbora LAS lahko na seji Upravnega odbora LAS zastopa pooblaščenec s pisnim pooblastilom.

Pri odločanju na seji Upravnega odbora, nobena posamezna interesna skupina ne sme imeti več kot 49 % glasovalnih pravic. Pri sestavi upravnega odbora se upošteva načelo enakomerne teritorialne zastopanosti.