GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje
 
SREČANJE PREDSEDNIKOV SLOVENSKIH LAS (18. 4. 2017)
 

Društvo za razvoj slovenskega podeželja v sodelovanju z LAS Stik je v torek, 18. 4. 2017, organiziralo srečanje predsednikov slovenskih lokalnih akcijskih skupin v Žužemberku. Na Grajskem trgu pred gradom Žužemberk nas je sprejel predsednik LAS-a Stik, predstavil organiziranost in delo njihove lokalne akcijske skupine ter nas popeljal na ogled gradu.

Na delovnem srečanju smo se najprej na kratko predstavili prisotni predsedniki LAS, ki nas je bilo 19. Sledila je seznanitev z aktualno problematiko CLLD (sprememba uredbe CLLD, problemi z iskanjem treh ponudb za materiale in storitve potrebne za izvedbo posamezne operacije s strani prijaviteljev in partnerjev, zagotovitev financiranja operacij s strani društev, projekti sodelovanja LAS, …). Skladno s pozivom MKGP za določitev predstavnika slovenskih LAS v Odboru za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 z dne 14. 3. 2017 so bile izvedene volitve za predstavnika in nadomestnega predstavnika.

Sprejet je bil tudi dogovor, da se srečanja predsednikov LAS Slovenije organizirajo enkrat letno, kar bo pripomoglo k medsebojnemu spoznavanju, aktivnejšemu sodelovanju med predsedniki LAS ter lažjemu razreševanju aktualnih problemov pri izvajanju ukrepa CLLD.

 SrecanjePredsednikovLAS 18042017 m

 
LAS SMP SPREJEL DELEGACIJO MREŽE ZA RAZVOJ PODEŽELJA ZAHODNEGA BALKANA  (11. 4. 2017)

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v času od  9. do 12. aprila 2017 v Sloveniji gostilo delegacijo mednarodne priznane organizacije za regionalni razvoj podeželja na Zahodnem Balkanu, vključno s predstavniki regionalne mreže iz Z Balkana. V sklopu programa predstavitve dobrih praks so v torek, 11. aprila 2017, delegacijo za razvoj podeželja Zahodnega Balkana pripeljali na območje LAS-a Sožitje med mestom in podeželjem. Najprej so si v Podgradu ogledali turistično kmetijo Bizjan in nato obiskali šolo Janče, kjer so jih v čudoviti dvorani VAŠKE UČNE TOČKE, ki se nahaja v Podružnični šoli Janče, pričakali vsi njihovi učenci. Po pozdravih Dejana Crneka, podžupana MOL, ki je predstavil zeleno Ljubljano in Mojce Pajnič Kirn, ravnateljice OŠ Sostro, ki je poudarila pomen šole na podeželju, so bili na vrsti učenci Podružnične šole Janče, ki so z izbranimi pesmicami navdušili goste. Ob zaključku so za spomin vsem podarili SLOVENSKI ŠOPEK, dragoceno posebnost skrajnega vzhodnega podeželskega območja Ljubljane. Sledila je predstavitev projektov, realiziranih v programskem obdobju 2007-2013 s pomočjo evropskih LEADER sredstev in v nadaljevanju tudi sedanja organiziranost LAS, prednosti in slabosti novega programskega obdobja, ki jo je pripravil vodilni partner LAS. V sosednji vasi, Volavlje,  so si ogledali postopek vlivanja kipov iz brona ter prisluhnili predstavitvi družinskega podjetja LIVARTIS. Torkovo popoldne na območju LAS SMP so zaključili z večerjo na turistični kmetiji Travnar.   

11042017 1 m  11042017 2 m  11042017 3 m  11042017 4 m 


UPRAVNI ODBOR LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM POTRDIL ŠEST OPERACIJ NA PRVEM ROKU 1. JAVNEGA POZIVA
(29. 3. 2017)

 

V sredo, 29. marca 2017, je v prostorih Četrtne skupnosti Sostro potekala 9. redna seja Upravnega odbora LAS Sožitje med mestom in podeželjem, na kateri je UO odločal o izboru operacij, prijavljenih na prvi rok, 1. javnega poziva LAS za sofinanciranje iz sklada EKSRP in iz sklada ESRR, ki sta se zaključila 28. februarja 2017.

Ob prvem roku na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na upravičenih območjih občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica za leto 2016/2017 je prispelo skupaj 10 vlog in ena samo-dopolnitev vloge. Od tega so bile, zaradi neizpolnjevanja pogojev upravičenosti, tri (3) vloge izločene iz nadaljnjega postopka. Vse ostale vloge so v ustreznem roku dopolnile svoje vloge na popolnost in ocenjevalna komisija jih je ocenila po specifičnih merilih.

Glede na opredelitev, da prijavitelj ne more biti izbran za sofinanciranje, če njegova prijava ne doseže skupaj vsaj 60 % točk po specifičnih merilih, so bile s strani Ocenjevalne komisije LAS SMP za izbor in potrditev primerne štiri operacije, o katerih je odločal UO LAS in jih tudi potrdil.

Na prvi rok za sprejem vlog operacij iz naslova podpore ESRR sta prispeli skupaj 2 vlogi, ki sta bili v ustreznem roku dopolnjeni na popolnost in ocenjevalna komisija ju je ocenila po specifičnih merilih, pri čemer sta obe vlogi dosegli skupaj vsaj 60 % točk po specifičnih merilih. Na podlagi poročila Ocenjevalne komisije LAS SMP je UO LAS potrditev obe operaciji.

Po dokončanju vseh postopkov na LAS-u, bo vodilni partner LAS potrjene operacije za sklad EKSRP poslal v potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in operaciji za sklad ESRR v potrditev MGRT.

Potrjene operacije 1. roka 1. javnega poziva (pdf)

DELAVNICA »Ugotovitve kontrole prvih zahtevkov za delovanje LAS«  (29. 3. 2107)
 

V sredo, 29. marca 2017, je bila v prostorih Turistične kmetije HUDIČEVEC, v  Razdrtem izvedena delavnica za vse slovenske lokalne akcijske skupine, na kateri so sodelovali predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter predstavniki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki so predstavili prve ugotovitve, napake in pripombe zahtevkov za delovanje LAS, ki so bili oddani v prvem roku. Iz LAS SMP sta se je udeležila predsednica LAS in vodilni partner.

 Več v predstavitvi spodaj:


Začasno zaprtje 1. javnega poziva LAS-SMP iz sklada EKSRP (17.3.2017)


Vso zainteresirano javnost obveščamo o začasnem zaprtju 1. Javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na upravičenih območjih občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica za leto 2016/2017. Upravni odbor LAS je na svoji 8. redni seji, 16. 3.2017, sprejel sklep o začasnem zaprtju 1. Javnega poziva za izbor operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Javni poziv se začasno zapira zaradi izvedbe analize javnega poziva in prispelih vlog na prvi rok, ki je bil 28. 2. 2017. Prenovljen javni poziv bo ponovno odprt predvidoma v sredini aprila.

  


PRVO SKUPNO SREČANJE LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN, Dvor Jezeršek 
(20. 1. 2017)
 

V petek, 20. 1. 2017, je bilo pri Lokalni akcijski skupini Gorenjska košarica organizirano prvo skupno srečanje vseh lokalnih akcijskih skupin (LAS), v okviru katerega so potekale delavnice in ogled dobrih praks. Organizirala sta ga Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Udeležencem je bil predstavljen javni razpis iz naslova podukrepa 19.3. - priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine in primeri projektov sodelovanja v sklopu spodbujanja med regijskega in čezmejnega sodelovanja (EKSRP in ESPR). Podani so bili tudi predlogi za izboljšanje sodelovanja med vsemi ravnmi za izvajanje CLLD. Predstavili so še problematiko goljufij ter predloge za izboljšanje sodelovanja med LAS.   

Gradiva predavanj si lahko ogledate na naslednji povezavi: http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m19-podpora-za-lokalni-razvoj-v-okviru-pobude-leader  7. REDNA SEJA LAS-SMP 
(19. 1. 2017)


Upravni odbor LAS SMP se je v četrtek, 19. januarja 2017, sestal na 7. redni seji, na kateri je pregledal izvrševanje sprejetih sklepov in potrdil zapisnik prejšnje seje. Obravnaval pa je vsebinsko ter finančno poročilo LAS za leto 2016. Obe poročili sta bili sprejeti brez pripomb. V nadaljevanju je potekal pogovor o sklicu skupščine, ki je potrebna zaradi potrditve  vsebinskega in finančnega poročila LAS. Sprejet je bil dogovor, da se bo izvedla v marcu na Škofljici. Člani UO LAS so sprejeli pomemben sklep o višini članarin občin ter o potrebni spremembi člena v Ustanovni pogodbi, ki govori o zagotavljanju letne višine članarine za delovanje LAS ter izdajanju zahtevkov zanje. V ta namen bo izvedena dopisna seja skupščine z glasovanjem.


Končane predstavitve javnih pozivov LAS-SMP      
(18.1.2017)

Z včerajšnjim dnem je LAS zaključil s predstavitvami prijavnega obrazca za kandidiranje na javna poziva LAS SMP za sklada EKSRP in ESRR, ki sta bila objavljena v decembru 2016. Udeležba je bila precejšnja. Prebivalstvo je izkazalo veliko idej in interesa za možnost pridobitve EU sredstev za izvedbo operacij, ki bi prispevale k uresničitvi marsikatere potrebe v krajih in s tem ciljev lokalne razvojne strategije. Odgovore na vaša vprašanja in dodatne informacije o javnem pozivu LAS lahko dobite po elektronski pošti: info@las-smp.si in na telefonskih številkah: 01 544 5446 ali  031 515 875.

Prijavno okno

Iskanje

Stran si ogleduje

Na strani je 32 gostov in ni članov .