LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

OGLED PROJEKTOV LAS Sožitje med mestom in podeželjem (11.5.2023) 

Četrtkovo popoldne, 11. maja 2023, so se člani upravnega, nadzornega odbora in ocenjevalne komisije ter vodilni partner podali na ogled nekaterih izvedenih projektov v programskem obdobju 2014-2020. Prva postaja je bila občina Ig, kjer so nas prijazno sprejele strokovne delavke občine in župan, Zlatko Usenik, ki se je vsem zahvalil za delo in prizadevnost pri razvoju podeželja in črpanju EU sredstev v okviru lokalne akcijske skupine. V nadaljevanju so nas popeljali po bogati stalni razstavi v interpretacijskem centru, ki na sodoben in atraktiven način predstavlja biotsko raznovrstnost Ljubljanskega barja in dediščino kolišč. Projekt je bil sofinanciran v višini 71.000,00 € iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Pot nas je vodila v občino Škofljica, natančneje v vasico Orle, kjer nas je sprejela in pozdravila  ga. Gabrijela Golob, strokovna sodelavka občinske uprave. Predstavila je projekt izgradnje igrišč in ureditve vasi. Z ureditvijo vaškega jedra in igrišča prebivalci pridobili enakovrednejše pogoje za preživljanje prostega časa, v primerjavi z urbanimi središči. Urejeno vaško jedro sedaj omogoča razvoj trajnostnega turizma z celovito urejenostjo. Ob vračanju nazaj smo si v Škofljici ogledali park čutil, kjer je urejena tematska pot na površini 14.894 m2 z namenom ohranjanja in varovanja pestre naravne danosti in biotske raznolikosti. Poti so speljane skozi naravno vegetacijo v polkrožnih linijah kot simbolni nagovor narave. Smer gibanja je zasnovana po principu od kulture do nature. Uporaba različnih gradiv pri izvedbi komunikacijskih poti omogoča stalno izmenjavo energij in kvalitet v prostoru ter nagovarja k harmoniji in ravnovesju. Projekt je bil sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 79.968,00 €.

Sledil je ogled projektov v občini Grosuplje, kjer smo se povzpeli na Koščakov hrib, ki si ga župan, dr. Peter Verlič rad predstavlja kot ljubljanski Rožnik. Lansko poletje so tako na Koščakovem hribu uredili fitnes na prostem, ki mu pravijo tudi vadbeni otok. Do njega lahko dostopate tako s strani od zdravstvenega doma kot tudi s strani od hotela Admiral Grosuplje. S strani slednjega so pot posebej lepo uredili, jo označili tudi z informacijskimi tablami. Letošnjo pomlad pa so uredili še igrišče za otroke. Tako so izvedli dva projekta, prvi Koščakov hrib- človek za naravo, narava za ljudi, ki je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 65.000,00 €. Drugi projekt, ki se je realiziral nedavno je Koščakov hrib-igralnica v naravi in ravno tako sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini   €. Pot je vodila še na najvišji vrh Mestne občine Ljubljana, na Janče, kjer se je izvedel projekt Povezovalni vod Volavlje – Janče, s čimer je to območje po več kot treh desetletjih končno dobilo kakovostno pitno vodo v zadostnih količinah. Projekt je bil sofinanciran v višini 147.000,00 € iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Skupno četrtkovo potepanje po štirih partnerskih občinah se je zaključilo na izletniški kmetiji Travnar z ugotovitvijo, da je Lokalna akcijska skupina v tem programskem obdobju zelo uspešno črpala evropska sredstva in z nosilci skupaj izvedla 25 projektov.

 

 V interpretacijskem centru na Igu m  Igrišče Orle m Igrišče Orle 2 m 
 Park čutil 2 m  Na Koščakovem hribu na otroškem igrišču m  Na Jančah pri vodohranu povezovalnega voda m