LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje


4. JAVNI POZIV LAS ZA SKLAD EKSRP
(15.10.2021)

LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 4. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leti 2021 (15.10.2021)
Javni poziv je objavljen od 15.10.2021 in je odprt do 10. 1. 2022.
Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2014 - 2020 v letih 2021 in sofinanciranje njihovih stroškov za izvedbo operacije.
Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz sklada EKSRP znaša: 32.000,00 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:


4. JAVNI POZIV LAS ESRR
(15.10.2021)

LAS Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 4. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leti 2021 (15.10.2021)
Javni poziv je objavljen od 15.10.2021 in je odprt do 10. 1. 2022.
Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2014 - 2020 v letih 2021 in sofinanciranje njihovih stroškov za izvedbo operacije.
Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz sklada ESRR znaša: 183.000,00 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 80%.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

 

 

ZGODOVINSKI DAN - OTVORITEV POVEZOVALNEGA VODA VOLAVLJE – JANČE (26.8.2021)

 Za Janče in bližnje vasi se je četrtek, 26. avgust 2021, zapisal v posebni del naše zgodovine. Namreč po več desetletjih prizadevanj in iskanju sogovornikov s strani Mestne občine Ljubljana za izvedbo obsežnega projekta zagotovitve pitne vode, je napočil dan, ko je v domove  v vaseh Gabrje, Janče in Tuji Grm ter podružnično šolo Janče začela teči kakovostna pitna voda.

Na ta zgodovinski dan smo se zbrali na vrhu Janč in v družbi g. Zorana Jankovića, župana MOL, g. Dejana Crneka, podžupana, ga. Aline Cunk Perklič iz kabineta ministra Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, g. Josipa Pintarja, vodilnega partnerja Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem, strokovnih sodelavcev Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet g. Davida Polutnika, vodje oddelka, g. Miha Zorna, vodje projekta Povezovalni vod Volavlje-Janče, ga. Uršule Longar, vodje odseka za promet, g. Gorazda Masla, vodje odseka za razvoj podeželje in člana Upravnega odbora LAS SMP, predsednika ČS Sostro g, Igorja Koprivnikarja in ostalih članov Sveta ČS Sostro, bivšega predsednika g. Janeza Moškriča, domačinov, otrok in ostalih vabljenih. Kot se za Janče spodobi, so najprej zapeli janški šolarji pesem Na Janče zdaj gremo. Po uvodnem pozdrav in nagovoru Marjane Marn je vse zbrane nagovoril župan. Sledila je pesem Dekle je zajemalo z vedrom vodo, nagovor g. Viktorja Dolinška, direktorja Komunalnih gradenj Grosuplje, recitacija Janče so dobile kakovostno vodo, kjer smo vsi skupaj nazdravili s čisto pitno vodo. Ponovno je zadonela pesem šolarjev. Sledila sta govora ga. Aline Cunk Perklič, MKGP in g. Josipa Pintarja, LAS SMP. Sledilo je igranje Melanije na harmoniko in prepevanje pesmi Ljubim planine. S prerezom traku se je slavnostno otvoril vodovod. Za zaključek so šolarji poklonili darilca vsem, ki so pomagali, da se je zgodil dan, ko smo dobili tako želeno pitno vodo. 

Hvala Mestni občini Ljubljana, Lokalni akcijski skupini Sožitje med mestom in podeželjem in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki ste omogočili izvedbo projekta Povezovalni vod Volavlje-Janče.

IMG 4978m  IMG 4979m   IMG 4999m  IMG 5001m 
 IMG 4991m  IMG 4981m  IMG 4988m


JAVNA RAZGRNITEV GRADIVA "STRATEGIJA RAZVOJA PODEŽELJA IN URBANEGA KMETIJSTVA MOL ZA OBDOBJE 2021-2027" 
(15. 7. 2021)

V programskem obdobju 2021-2027 oblikuje Mestna občina Ljubljana nove strateške usmeritve za razvoj podeželja. Te temeljijo na vsebinah, ki jih je zasnovala in gradila v programskem obdobju 2014-2020. Gre za specifične strateške usmeritve, ki se osredotočajo na kmetijstvo (tudi posebne oblike kot je ekološko kmetijstvo), gozdarstvo, samooskrbo, gospodarske dejavnosti na podeželju, promocijo podeželja, delo s prebivalstvom itd. na območju MOL. Javna razgrnitev gradiva »Strategija razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2027« je objavljena na povezavi https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-varstvo-okolja/razpisi/strategija-razvoja-podezelja-in-urbanega-kmetijstva-mestne-obcine-ljubljana-za-obdobje-2021-2027/. Gradivo je v javni razgrnitvi od 1. julija do 8. avgusta 2021.

Vse komentarje, pripombe, pohvale itd.  lahko pošljete na njihov elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 


JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU STRATEŠKEGA NAČRTA SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 2023-2027  
(15.7.2021)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 2. 7. 2021 objavilo predlog posameznih vsebin Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027, ki vsebuje med drugim opredeljene potrebe in finančni razrez za posamezne ukrepe (intervencije), tudi za ukrep LEADER/CLLD. S tem se začenja javna razprava, ki bo trajala do 15. 8. 2021. Vabljeni, da podate svoje pripombe in predloge na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali preko spletnega obrazca  --> dostop do obrazca na : https://skp.si/uporabne-povezave/strateski-nacrta-skupna-kmetijska-politika-skp.

Lokalne akcijske skupine si prizadevamo, da bi država namenila ukrepu LEADER/CLLD višji odstotek sredstev, saj menimo, da so učinki naših projektov za razvoj slovenskega podeželja zelo pomembni. Več na povezavi: https://www.program-podezelja.si/sl/skupna-kmetijska-politika-po-2020/javna-razprava.

Termini javnih posvetovanj
14. 7. 2021: Celje (Kongresni center Celje, Dečkova cesta 1, 3000 Celje); hkrati neposredni prenos preko spleta
16. 7. 2021: Postojna (Kulturni dom Postojna, Gregorčičev drevored 2a, 6230 Postojna)
19. 7. 2021: Moravske Toplice (Terme Vivat, Ulica ob igrišču 3, 9226 Moravske Toplice)
20. 7. 2021: Novo mesto (GRM Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto)
21. 7. 2021: Cerklje na Gorenjskem (Kulturni dom Ignacija Borštnika, Trg Davorina Jenka 12, 4207 Cerklje na Gorenjskem)
22. 7. 2021: Ljubljana (Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana)

 

 

ZAKLJUČEN PROJEKT POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE – JANČE (28. 4. 2021)

Po 30 letih prizadevanj nekaterih domačinov sedaj na Janče končno teče kakovostna pitna voda, kar je rezultat izvedbe projekta Povezovalni vod Volavlje – Janče, katerega nosilec in investitor je Mestna občina Ljubljana, ki ji je uspelo zanj pridobiti tudi sofinanciranje Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Celoten projekt je vodil Miha Zorn, strokovni sodelavec Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet pri Mestni občini Ljubljana.

V sklopu projekta je bil izgrajen povezovalni vodovod dimenzije DN 80 in dolžine 2547 m, vgradnja črpalnega agregata za črpanje vode v VH Volavlje (dograditev) in pri VH Janče je bilo zaradi dograditve dotoka iz smeri VH Volavlje potrebno v gabaritih objekta povečati vstopni jašek na vhodni strani objekta in na vhodnem podestu dozidati prostor za dezinfekcijo. Torej vsa načrtovana dela so zaključena, vključno z asfaltiranjem.

Končni rezultati se kažejo predvsem v boljši, stanovitni preskrbi z neoporečno pitno vodo prebivalcev naselij Janče, Gabrje pri Jančah in Tuji Grm. Naložba tako zajema 76 gospodinjstev, v katerih skupaj živi 202 ljudi ter 53 otrok, ki obiskujejo šolo ali vrtec v Podružnični šoli Janče.

Operacija je sofinancirana v okviru podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, na območju LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 147.000,00 €.

 
GabrjeVodovod1m   GabrjeVodovod6m GabrjeVodovod7m  IMG 4165 m IMG 4437 m

 

PROJEKT PODRUŽNIČARJI GREMO NAPREJ PONOVNO V SKORAJ POLNEM TEKU (28. 4. 2021)

 
 Prvo fazo projekta so podružnične šole Osnovne šole Sostro skupaj s partnerji Vrtcem Pedenjped, enoto Janče, Turističnim društvom Besnica – Janče in Športnim društvom Janče izpeljale v celoti in več kot odlično. Izvedli so 41 delavnic povezanih z zelišči in naravi prijaznim obdelovanjem zeliščno- zelenjavnih gred (izobraževanje o permakulturi, šivanje vrečk za shranjevanje zelišč, ureditev ekovrtičkov, zasaditev zelišč in urejanje gred, sušenje na blagu, postavitev vrtne ute, postavitev kompostnika, izdelava napisov za zelišča, risanje zelišč, ogled zeliščnega vrta. Na poseben način so v šolo privabili starejše ljudi iz okolice svoje šole ter jih presenetili z različnimi zeliščnimi napitki in namazi ter kulturnim programom. Skupni dogodek vseh vključenih v projekt so bile igre brez meja. Starši in njihovi otroci so se v naključno izbranih skupinah pomerili v zabavnih igrah: obiranje jagod, leteči kostanji, sestavljanje vrtca in šole, jagodožerski mlin in igri za najmlajše otroke. Vsaka skupina se je preskusila v vseh štirih igrah. Vzdušje sodelujočih je bilo kljub vročemu soncu zelo zabavno in sproščujoče, polno energije za igranje in medsebojno sodelovanje, zato so bili zmagovalci prav vsi.

Le kje so ti prečudoviti časi? Vzela jih je epidemija in zato se je tudi izvedba 2. faze že drugič podaljšala, saj ni bilo moč izvesti začrtanih aktivnosti, ki se dogajajo za otroke, njihove starše, dedke in babice. V mesecu marcu so uspeli po podružničnih šolah izvesti delavnice sajenja sadnih dreves in grmičevja ter priprave smutijev, sokov, marmelad in seveda poskrbeti za urejenost ekovrtičkov.

V maju se bodo posvetili izdelavi lesenih zabojčkov, ki jih bodo potrebovali za nabiranje zelišč. Hkrati se bo uredilo tudi ostrešje gospodarskega poslopja pri PŠ Prežganje. Močno upamo, da bodo lahko izvedli tudi igre brez meja ter srečanje s starejšimi.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 34.749,03 €.


 
 delavnica za učitelje m  druženje s starejšimi m
 Igre brez meja m
 kompostnik m
 postavitev vrtne ute Jance m  ivanje m
 ureditev zeliščne grede Besnica m  IMG 0396 m