LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

 

Predsednik

 

Predsednik je samostojen organ LAS. Izvolijo ga člani Upravnega odbora LAS izmed svojih članov. Predsednik LAS je izvoljen iz vrst zasebnega ali ekonomskega sektorja članov Upravnega odbora LAS, s čemer se najbolje zagotovi načelo pristopa »od spodaj navzgor«.

Predsednica LAS Sožitje med mestom in podeželjem: Marjana Marn.

Namestnica predsednice: Andreja Zdravje.

Predsednik LAS ima naslednje pristojnosti in naloge:

  • samostojno in neomejeno predstavlja in zastopa LAS,
  • podpisuje dokumente in listine v imenu in za račun LAS,
  • sklicuje in vodi seje Upravnega odbora LAS,
  • sklicuje in vodi seje Skupščine LAS,
  • skupaj z Vodilnim partnerjem zagotavlja javnost delovanja LAS,
  • opravlja druge naloge v skladu s splošnimi akti LAS ali sklepi Skupščine LAS in Upravnega odbora LAS.