LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

ZADNJI IZBRAN IN POTRJEN PROJEKT V IZTEKAJOČEM PROGRAMSKEM OBDOBJU (11.5.2023)

Projekt Obnova vodovoda Tuji Grm, katerega nosilec je Mestna občina Ljubljana, je kandidiral na 5. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ki je bil odprt od 1. 12. 2022 do 31. marca 2023.  Na 24. seji Upravnega odbora LAS, ki je bila, 19. 4. 2023, je bil na podlagi doseženega zadostnega števila točk s strani Ocenjevalne komisije in pozitivnega mnenja članov UO LAS, izbran in potrjen.

V okviru investicije se bo ukinil vodohran Tuji Grm iz leta 1995, ki je premajhen in dotrajan, kot tak pa ne ustreza sodobnim standardom. Poleg tega je trenutni vodohran na popolnoma neprimerni lokaciji. Zato se bo pitna voda za Tuji Grm dobavljala iz vodohrana Janče, ki je ustrezen in zadostnih dimenzij. Investicija predvideva vgraditev novega podzemnega jaška, v katerem bosta dva regulatorja tlaka, eden za višje ležeče objekte in drugi za nižje ležeče. Posledično bosta iz jaška nameščeni dve cevi, ena za oskrbo s pitno vodo višje ležečih hiš, druga pa je cev primarnega vodovoda za oskrbo večjega dela vasi Tuji Grm. Obnovljen vodovod s cevmi primernih dimenzij bo imel nameščene tudi hidrante in bo zagotavljal zadostno količino vode za zagotavljanje požarne varnosti.