LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

PROJEKT KOŠČAKOV HRIB - ČLOVEK ZA NARAVO, NARAVA ZA LJUDI (30.7.2022) 

Na območju Koščakovega hriba v Grosupljem so se uredile povezovalne oz. sprehajalne poti od Zdravstvenega doma Grosuplje do hotela Kongo v skupni dolžini cca 1.200 m, na posameznih točkah tekaške poti (tekaški krog) v skupni dolžini cca 650 m in na območju vadbenega otoka na površini cca. 975 m2. Sredi gozdne oaze so nameščeni elementi, namenjeni raztezanju in vadbi različnih telesnih delov. Vadbene naprave so pretežno lesene, tako da se materialno ter oblikovno odlično podajo v okolico in ostale gradbene elemente. Nastal je enkraten vadbeni park sredi zelenja, obogatenega s svežim zrakom in mirom, ki ga prav vsi v teh časih še kako potrebujemo. Hkrati je park povezan z urejenimi sprehajalnimi in tekaškimi potmi ter usmerjevalnimi tablami. 

Z izvedbo načrtovane operacije je omogočeno bolj kakovostno preživljanje prostega časa, večja varnost obiskovalcev ter informiranost in ozaveščenost domačinov in obiskovalcev o zdravem načinu življenja, pomembnosti športne aktivnosti ter pomenu urejenega in čistega naravnega okolja. Posredno se z operacijo vpliva na ozaveščanje ljudi glede skrbi za zdrav način življenja, gibanje in naravo, skrbi za čisto okolje in aktivno preživljanje prostega časa.

Nosilec izvedene operacije je občina Grosuplje v sodelovanju s partnerjem Zavodom za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«, ki bo sedaj upravljal z območjem in izvajal aktivnosti za samo promocijo območja. Občina je s projektom ureditve vadbenega otoka na Koščakovem hribu uspešno kandidirala na 3. javni poziv Lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« in zanj pridobila tudi EU in državna sredstva. Projekt tako v višini 65.000 evrov sofinancirata tudi Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

 20220714 101450 m  20220714 101552 m  20220714 101653 m  20220714 102211 m