LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje


POTRJENE SPREMEMBE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS SMP
(7.11.2019)

V četrtek, 7. 11. 2019, je LAS SMP prejel Odločbo št. 33151-35/2015/53 o potrditvi vloženih sprememb strategije lokalnega razvoja za izvajanje podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« in za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije«, zato vso zainteresirano javnost obveščamo, da bo predvidoma v mesecu novembru odprt 3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na upravičenih območjih občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica ter iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) na upravičenih območjih občin Grosuplje, Ig in Škofljica.