LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

NOVA NAVODILA O UPRAVIČENIH STROŠKIH ZA SKLAD ESRR  (13. 5. 2019) 

Obveščamo vas, da je na spletni strani EU skladi (https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) od 16.4.2019 objavljena nova verzija Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 »verzija 1.07« (sprememba v Poglavjih 1 in 3 - Sprememba in dopolnitev določb vezanih na finančne instrumente z opredelitvijo dokazil o upravičenih izdatkih oz. stroških Sklada skladov, presojo namenske porabe končnih prejemnikov ter hrambe in vpogleda v dokumentacijo.).   

Dokument je na voljo na spodnji povezavi:

https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/nus_1-07_podpisana.pdf