LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

 
ZAKLJUČENA PRVA OPERACIJA SOFINANCIRANA IZ SKLADA EKSRP (28.2.2019)

Prva zaključena operacija s sofinanciranjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je RAZŠIRITEV NARAVOSLOVNE UČNE POTI PO SLEDEH VODOMCA, ki ga je izvedlo Turistično društvo CER Cerovo skupaj s partnerji: Zavod za gozdove Slovenije

Lovska družina Taborska jama, Turistično društvo Županova jama Št. Jurij in Županova jama – turistično in okoljsko društvo Grosuplje. Celotna vrednost operacije je znašala 49.688,21 €, od tega so prejeli 27.616,47 € evropskih sredstev.

Ključni cilj razširitve učne poti je ozaveščanje in izobraževanje ljudi vseh starosti v smeri ohranjanja in pomena biotske raznovrstnosti ter odnosa človeka do narave. Mokrotni travnik in gozd sta namreč na seznamu evropsko pomembnih življenjskih okolij, ki smo jih dolžni varovati za prihodnje rodove. Celotna naravoslovna učna pot Po sledeh vodomca je po razširitvi dolga 5,2 km. Pot je opremljena z usmerjevalnimi tablami ter tremi informacijskimi tablami, na katerih je predstavljena panoramska karta območja. Novost in posebna zanimivost so informativne table s panoramsko karto, ki so izdelane tako, da si obiskovalec s pomočjo spletne aplikacije, na telefonu ali tablici, ogleda celotno učno pot na sodoben, interaktiven način. Z možnostjo uporabe spletne aplikacije so izdelane tudi zgibane panoramske karte naravoslovne učne poti Po sledeh vodomca. Ob poti se obiskovalec lahko ustavi ob dvaindvajsetih tablah s poučno vsebino. Ena od posebnosti učne poti sta tabli, ki poleg slik in kratkih opisov tukaj živečih ptic, omogočata poslušanje oglašanja posamezne ptice.