GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje
 

IZVEDENA DOPISNA  SEJA SKUPŠČINE LAS SMP   (14. 9. 2016)

 Zaradi upoštevanja 19. člena 19.1 točke Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS, ki opredeljuje, da mora spremembe potrditi 2/3 članov LAS, smo izvedli še dopisno sejo skupščine, ki je trajala od srede, 14. 9.2016 od 11.20 do četrtka, 15. 9. 2016 do 12.00.  V tem času je glasovalo 41 članov LAS in  Predlog Aneksa št. 1 k Partnerski pogodbi o ustanovitvi LAS Sožitje med mestom in podeželjem je bil sprejet z 40 glasovi ZA in 1 PROTI.

Več o dopisni skupščini v Zapisniku.

 

Sprejet  Aneks št. 1 k Partnerski pogodbi o ustanovitvi LAS Sožitje med mestom in podeželjem najdete TUKAJ.

 

IZVEDENA 2. SKUPŠČINA LAS SMP (8. 9. 2016)

Na 2. Skupščini LAS SMP, ki je bila izvedena v četrtek, 8. 9. 2016, v kulturni dvorani občine Škofljica so člani LAS potrdili predloge sprememb in dopolnitev Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS ter s tem povezan Poslovnik o delu LAS. V nadaljevanju so se člani LAS seznanili z Osnutkom Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov in izboru operacij las obeh skladov, izvolili novega člana UO LAS iz javnega sektorja občine Škofljica ter potrdili Vodilnega partnerja LAS.

Več  o poteku Skupščine v zapisniku

UO LAS SMP SE JE SESTAL NA 4. REDNI SEJI  (8. 9. 2016)

Upravni odbor LAS SMP se je sestal na 4. redni seji, v sejni sobi občine Škofljica, 8. 9. 2016. Obravnaval je točke povezane s prejetim Pozivom na razjasnitev strategije lokalnega razvoja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št.: 33151 – 35/2015/10 z dne, 15.7.2016 in dodatnim pozivom z dne, 4.8.2016. Tako je UO LAS, glede na priporočila ministrstva, sprejel predlog Aneksa št. 1 k Partnerski pogodbi o ustanovitvi LAS; skladno s sprejetim predlogom Aneksa je sprejel tudi Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu LAS. Prav tako je sprejel Osnutek Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov in izboru operacij LAS SMP ter Osnutek Javnega poziva za sklad EKSRP in Osnutek Javnega poziva za sklad ESRR. V nadaljevanju se je seznanil z načrtovano spremembo imenovanja člana UO LAS iz javnega sektorja iz območja občine Škofljica. Ob koncu seje so se člani seznanili z novim izračunom CLLD sredstev za LAS.

SKLIC 2. SKUPŠČINE LAS SMP   (5. 9. 2016)

 

V četrtek, 8. septembra 2016, ob 18.00 sklicujemo skupščino vseh članov LAS, ki bo potekala v kulturni dvorani občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.

Vabilo si ogledate na spodnji povezavi:

ODDANE DOPOLNITVE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA   (9. 8. 2016)

Na poziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne, 4. 8.2016, so bile pripravljene dodatne pojasnitve v zvezi s Strategijo lokalnega razvoja in oddane 9. avgusta 2016.

Oddan dokument si lahko preberete tu:

ODDANE DOPOLNITVE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA   (30. 7. 2016)

V soboto, 30. julija 2016, so bile oddane dopolnitve Strategije lokalnega razvoja, ki jih je zahtevalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter MGRT. Predhodno so bile potrjene na 3. seji Upravnega odbora LAS Sožitje med mestom in podeželjem v četrtek, 28. 7. 2016.

PREDSTAVITEV LAS ZA GOSTE IZ MIKULOVA  (06.06. 2016)

Četrtna skupnost Sostro je v času od 5. do 8. junija 2016 gostila delegacijo iz Mikulova na Češkem. V ponedeljek, 6. 6. 2016 so goste s kulturnim programom sprejeli učenci in učiteljici Podružnične šole Janče ter vodilni partner LAS. Gostje so si ogledali projekt VAŠKE UČNE TOČKE ter se seznanili s projekti, ki jih je LAS Sožitje med mestom in podeželjem realiziral v prejšnjem programskem obdobju. Še posebej jim je bil predstavljen projekt PODRUŽNIČNA ŠOLA – GIBALO RAZVOJA, saj je bil edini partnerski projekt LAS-a v tem obdobju in je v času trajanja vključeval v aktivnosti preko 1000 udeležencev. Vodilni partner LAS je predstavil evropska in nacionalna izhodišča za novo obdobje ter Strategijo lokalnega razvoja našega LAS. V popoldanskem času so si gostje ogledali še dva primera projektov sofinanciranih iz LEADER sredstev: Ljubljana in Slovenija na dlani - razgledišča na obrobju Ljubljane in Izobraževalno središče Dolenčev mlin.

W IMG 5672 m  W IMG 5677 m  W IMG 5682 m 

RAZŠIRJENA SEJA UO IN NO LAS    (07.06. 2016)

V torek, 7. junija 2016, je v sejni dvorani Centra Ig potekala razširjena seja Upravnega in Nadzornega odbora LAS Sožitje med mestom in podeželjem, katere gostja sta bila Tadej Slapnik, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade in Nena Dokuzov, vodja sektorja za socialno podjetništvo na MGRT. Predstavila sta nam področje socialnega podjetništva in možnosti vključevanja oz. opredelitev vsebin operacij (projektov) pri izvajanju CLLD iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
  Povezava: Vabilo  

Prijavno okno

Iskanje

Stran si ogleduje

Na strani je 28 gostov in ni članov .