Predsednik

 

Predsednik je samostojen organ LAS. Izvolijo ga člani Upravnega odbora LAS izmed svojih članov. Predsednik LAS je izvoljen iz vrst zasebnega ali ekonomskega sektorja članov Upravnega odbora LAS, s čemer se najbolje zagotovi načelo pristopa »od spodaj navzgor«.

Predsednica LAS Sožitje med mestom in podeželjem: Marjana Marn.

Namestnica predsednice: Andreja Zdravje.

Predsednik LAS ima naslednje pristojnosti in naloge:

  • samostojno in neomejeno predstavlja in zastopa LAS,
  • podpisuje dokumente in listine v imenu in za račun LAS,
  • sklicuje in vodi seje Upravnega odbora LAS,
  • sklicuje in vodi seje Skupščine LAS,
  • skupaj z Vodilnim partnerjem zagotavlja javnost delovanja LAS,
  • opravlja druge naloge v skladu s splošnimi akti LAS ali sklepi Skupščine LAS in Upravnega odbora LAS.