Nadzorni odbor

Nadzorni organ nadzoruje in spremlja delo vseh organov LAS. Sestavljajo ga trije člani, po eden iz vsakega sektorja:

  • Rajko Palčar, predsednik, javni sektor,
  • Simon Starček, član, zasebni sektor,
  • Borut Kamšek, član, ekonomski sektor.