GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

LAS SMP 

Lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem

las znak
  

Lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem, ki je pokrivala območje petih občin (Grosuplje, Ig, Ivančna gorica, Mestna občina Ljubljana in Škofljica), je bila ustanovljena 1. februarja 2008 z namenom črpanja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja po pristopu LEADER. Temeljna dokumenta na osnovi katerih je lahko črpala sredstva, je bila Lokalna razvojna strategija ter odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o potrditvi lokalne akcijske skupine. Strategija je temeljila na treh pomembnih področjih: razvoju socialnega kapitala, raznolikih dejavnosti na podeželju ter trženju in promociji dobrin podeželja. Tako je bilo v programskem obdobju 2007–2013 izbranih in potrjenih 46 projektov na območju petih občin: Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, Mestna občina Ljubljana in Škofljica v skupni vrednosti 1.657.010 evrov, od tega je bilo evropskih sredstev 804.534 evrov.

LAS je delovala kot lokalno javno-zasebno partnerstvo, sestavljeno iz 84 predstavnikov različnih socioekonomskih sektorjev. Delovanje je zagotavljala z desetčlanskim upravnim odborom, tričlanskim nadzornim odborom, zborom članov LAS, upravljavcem in finančnim organom. LAS je skrbela za živo in razvito podeželje z ohranjeno identiteto na pragu glavnega mesta!

Vstopamo v programsko obdobje 2014 – 2020 in Lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem je pričela s pripravljalnimi aktivnosti, saj je novo obdobje prineslo tudi spremembe, kajti Evropska komisija je z namenom izboljšanja medsektorskega povezovanja in sodelovanja z namenom učinkovitejšega črpanja evropskih sredstev na lokalni ravni uvedla pristop »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« za katerega se uporablja kratica CLLD. V pristopu CLLD (Uradni list 42/2105) gre podobno kot pri pristopu LEADER za prenos odgovornosti odločanja o izbranih izvedbenih projektih iz državne na lokalno raven. Prebivalstvo na zaokroženih področjih ustanovi lokalno partnerstvo, ki pripravi in izvaja strategijo lokalnega razvoja. Le-ta mora temeljiti na družbenih, okoljskih in ekonomskih prednostih lokalne skupnosti in endogenih razvojnih potencialih območja.

V poletnih mesecih je bil objavljen poziv za vstop oziroma članstvo v Lokalni akcijski skupini Sožitje med mestom in podeželjem, ki v novem obdobju vključuje območje občin (Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica). V mesecu septembru so bile v vsaki občini izvedene prve delavnice predstavitve programa CLLD in možnosti za pridobitev evropskih sredstev. Sledile bodo delavnice, na katerih bomo zbirali vaše predloge, ideje in želje za vključitev v Strategijo lokalnega razvoja.

                                                                                                      

Pripravila: Marjana Marn
 

LAS SMP 

Lokalna akcijska skupina SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM

Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 544 54 46; mobilni telefon: 031 515 875

Spletna stran: http://www.las-smp.si

E-pošta: Informacije ; josip.pintar@las-smp.si  

las znak

Prijavno okno

Iskanje

Stran si ogleduje

Na strani je 27 gostov in ni članov .