LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

Projekti 2009

Sožitje

Krasoslovna učilnica v naravi

Nosilec projekta: Krajevna skupnost Dob, občina Ivančna Gorica
Marko Kastelic, 041 823 200.

Cilji projekta:

Hrastov Dol je manjša vas v krajevni skupnosti Dob v občini Ivančna Gorica. Vas se nahaja sredi kraškega sveta, za katerega so značilni številni in raznoliki kraški pojavi (vrtače, uvale, kraški izviri, luža…).
Njeno gručasto zasnovo krasi srednjeveška cerkev sv. Andreja, ki stoji sredi vasi ob vaški luži. Po ustnem izročilu je vas pravzaprav nastala ob luži. Prvotno je luža služila za napajanje živine. Velika večina domačij je ob luži imela svoje perilnike. Danes je kolikor-toliko ohranjen le en perilnik. Ob luži se je tako pravzaprav odvijalo celotno življenje vasi. Z izgradnjo vodovoda je luža izgubila svoj pomen. Vse bolj je postajala zanemarjena in opuščena. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja pa smo se vaščani odločili vas urediti in očistiti zanemarjeno lužo. Začeto delo krajani želijo nadaljevati z dokončno ureditvijo vaške luže in ji predvsem dati »vsebino«. Lužo želijo vključiti v sodobno funkcionalno življenje z ureditvijo krasoslovne učilnice v naravi za občinsko osnovnošolsko mladino. Krasoslovna učilnica v Hrastovem Dolu bi bila prva in edina v Suhi krajini.
Obnovljena luža, vas in kotlina kot prvovrstna učilnica v naravi ob pomoči strokovnjakov omogoča razumevanje prepletanja narave in človeka, predvsem šolski mladini preko ustvarjalnih in neformalnih oblik učenja. Kraju prinaša novo urejen prostor pridobivanja znanj, organiziranja delavnic in ogledov.