LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

Projekti 2011

 

Sožitje

PRIREDITVE IŽANSKEGA PODEŽELJA (Ig)

Nosilec projekta: Občina Ig
Kontakt: Marica Zupan, 01/ 280 23 18

  Projekt je prispeval k razvoju lokalnih turističnih potencialov in dvigu kakovosti življenja na podeželju, saj s prireditvami bogatijo družabno in kulturno življenje prebivalcev. Z izvedbo se je popestrilo dogajanje, izboljšala kakovost življenja za prebivalce in tudi doprineslo k povečanemu številu vključenih v ponudbo posamezne prireditve kot tudi ponudbo pridelkov in izdelkov. Bogatejša ponudba je omogočila večji obisk iz drugih območij in prepoznavnost lokalnih prireditev.


GRAJSKE DOGODIVŠČINE (Škofljica)

Nosilec projekta: Občina Škofljica
Kontakt: Brigita Marinšek, 01/360 16 18

   Grad Lisičje je kulturni spomenik lokalnega pomena. Kot posebnost lokalnega okolja pa le obnovljen lahko služi za izvajanje protokolarnih dogodkov, prireditev lokalnih društev in prebivalcev. Torej z ureditvijo prireditvenega prostora (dvorišča v atriju, levega krila pritličja), sanitarij, dveh razstavnih prostorov ter salona so se zagotovili osnovni pogoji za izvajanje različnih prireditev. Obenem je bilo poskrbljeno za ohranitev izjemne kulturne dediščine, ki je privlačna za ogled tako prebivalcem kot turistom.


 

MOJ KRAJ MOJ PONOS (Ivančna Gorica)

Nosilec projekta: Občina Ivančna Gorica
Kontakt: Matej Šteh, 01/ 781 21 30

   Projekt posega na področje diverzifikacije podeželja, saj gre po eni strani za promocijo naravnih in kulturnih znamenitosti lokalnega okolja in po drugi strani za podporo razvoju turizma na podeželju. S postavitvijo 12 informativnih turističnih točk, v obliki unikatno oblikovanih info sistem tabel, ki so jih povezali v Krožno pot Prijetno domače, so poskrbeli za predstavitev najpomembnejših elementov naravne in kulturne dediščine lokalnega okolja, kar je še posebej zanimivo za obiskovalce oziroma turiste.


VIŠNJA GORA - SLOVENSKA PRAVLJICA (Ivančna Gorica)

Nosilec projekta: Občina Ivančna Gorica
Kontakt: Marija Okorn, 01/781 21 32

   Projekt je prispeval k ohranitvi kulturne dediščine in obnovi vasi. Obnova je zajela izgradnjo novih kamnitih stopnic v dolžini 35 m, ki so sestavljene iz nekaj obstoječih in ostalih novih klesanih kamnov in izgradnjo nove kamnite ograje na Cvingerju v dolžini 106 m. Hkrati je bila popravljena pešpot na grad v Višnji Gori, kjer so bila dela izvedena minimalno, površinsko, dodane so zložbe iz kamenja, porezano je grmovje, nekaj dreves očiščenih in po trasi so postavljene klopce in kamnita miza pod grajskim gričem. Vse pa je bilo izvedeno v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.


PODRUŽNIČNA ŠOLA - GIBALO RAZVOJA: ŠEGE IN NAVADE DOMAČEGA KRAJA

Nosilec projekta: Osnovna šola Sostro
Partnerji v projektu: Osnovna šola Stična
Kontakt: Marjana Marn, 01 367 20 00, Branka Emeršič, 01 788 72 60

   Projekt je prispeval k izboljšanju kvalitet preživljanja prostega časa otrok na podeželju. Otroci so z obiski starejših krajanov in v pogovoru z njimi spoznavali najznačilnejše šege in navade kraja, zapisali njihovo dogajanje ter fotografirali še ohranjene šege in navade, ki so se sicer ohranile, vendar v sodobnejši obliki. Tako smo otrokom omogočili, da bodo lažje razumeli pomen dogodkov v preteklosti in poskrbeli, da se ohranijo z opisom poteka posamezne šege ali navade. Poleg tega so bili izvedeni medsebojni obiski podružničnih šol, 4. igre brez meja, ki jih je organizirala podružnica Ambrus, 21 kreativnih delavnic ter zaključna prireditev Na vasi je lepo, ki jo je organizirala PŠ Besnica. Izdan pa je bil tudi zbornik.


LJUBLJANA IN SLOVENIJA NA DLANI - RAZGLEDIŠČA NA OBROBJU LJUBLJANE (Ljubljana)

Nosilec: TUBI TURIZEM d.o.o.
Kontakt: Milan Bizjan, 041 807 146

   Projekt je prispeval k boljšemu povezovanju krajanov in prepoznavnosti vasi Podgrad pri Ljubljani. Nova urejena turistična točka v bližini Turistične kmetije Pri Lazarju omogoča večjo prepoznavnost območja, ohranjanje preteklosti v povezavi s sedanjostjo, vzpostavitev večje povezanosti med samimi prebivalci kraja. Tako za prebivalce kot obiskovalce so sedaj j izboljšane možnosti za kvalitetnejši ogled in spoznavanje naravne dediščine območja, povečana je prepoznavnost in turistični obisk ter ohranjeno ljudsko izročilo z dostopnostjo vsem zainteresiranim na spletu.