LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

Las Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 2. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP v letih 2018, 2019  (6. 3. 2018)

 

Javni poziv je odprt od 6. marca 2018 do 30. septembra 2019 oziroma do porabe sredstev, pri čemer so opredeljeni naslednji presečni roki za sprejem vlog:

 • Prvi rok za sprejem vlog  je 30. 4. 2018 do 24.00 ure.
 • Drugi rok za sprejem vlog  je 28. 9. 2018 do 24.00 ure.
 • Tretji rok za sprejem vlog je 30. 3. 2019 do 24.00 ure.
 • Četrti rok za sprejem vlog  je 30. 9. 2019 do 24.00 ure.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin: Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica in sofinanciranje njihovih stroškov. Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR.

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz sklada EKSRP znaša: 462.000 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

 1. DRUGI JAVNI POZIV LAS SMP_ EKSRP
 2. PRIJAVNI OBRAZEC_ EKSRP
 3. PRILOGA 1 – STROŠKOVNIK_ EKSRP
 4. Navodila za upravičene stroške CLLD
 5. Navodila za informiranje in obveščanje javnosti PRP 2014-2020
 6. Pravilnik o katalogu stroškov in najvišje priznanih vrednostih
 7. Pravilnik o seznamu in katalogu kmetijske in gozdarske mehanizacije