LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

UPRAVNI ODBOR LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM POTRDIL ŠEST OPERACIJ NA ZADNJEM ROKU 1. JAVNEGA POZIVA  (13. 11. 2017)

 

V ponedeljek, 13. novembra 2017, je v prostorih Četrtne skupnosti Sostro potekala 11. redna seja Upravnega odbora LAS Sožitje med mestom in podeželjem, na kateri je UO odločal o izboru operacij, prijavljenih na zadnji rok 1. javnega poziva LAS za sofinanciranje iz sklada EKSRP in iz sklada ESRR, ki sta se zaključila 30. septembra 2017.

Na zadnji rok prvega javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na upravičenih območjih občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica je prispelo skupaj 6 vlog. Od tega sta bili zaradi nejasnosti oz. nepopolnosti dve vlogi pozvani na dopolnitev. Obe vlogi sta bili v roku dopolnjeni. Glede na opredelitev, da prijavitelj ne more biti izbran za sofinanciranje, če njegova prijava ne doseže skupaj vsaj 60 % točk po specifičnih merilih, so tako za izbor in potrditev s strani UO LAS primerne vse operacije, razen ene. UO LAS je za sofinanciranje iz sklada EKSRP izbral in potrdil  5 operacij.

Na zadnji rok za sprejem vlog operacij iz naslova podpore Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je prispela 1 vloga, ki je bila popolna in tako ocenjena. Na podlagi poročila Ocenjevalne komisije LAS SMP je UO LAS to operacijo tudi potrdil.

Po dokončanju vseh postopkov na LAS-u bo vodilni partner potrjene operacije za sklad EKSRP poslal v potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in operacijo za sklad ESRR v potrditev MGRT.

Potrjene operacije zadnjega roka 1. javnega poziva (pdf)