PROBLEMATIKA IZVAJANJA PROJEKTOV
CLLD  (8. 9. 2017)

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja organizira sestanek v torek, 12. 9. 2017, ob 10.00 v veliki dvorani SMELT na Dunajski 160, kjer bo direktor Agencije izpostavil glavne zaznane pomanjkljivosti vlog pri ukrepu 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. V nadaljevanju pa bodo sodelavci iz Sektorja za razvoj podeželja predstavili konkretne primere napak in njihove posledice. Vljudno vabljeni.