LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

UPRAVNI ODBOR LAS SOŽITJE MED MESTOM IN PODEŽELJEM POTRDIL ŠEST OPERACIJ NA PRVEM ROKU 1. JAVNEGA POZIVA
(29. 3. 2017)

 

V sredo, 29. marca 2017, je v prostorih Četrtne skupnosti Sostro potekala 9. redna seja Upravnega odbora LAS Sožitje med mestom in podeželjem, na kateri je UO odločal o izboru operacij, prijavljenih na prvi rok, 1. javnega poziva LAS za sofinanciranje iz sklada EKSRP in iz sklada ESRR, ki sta se zaključila 28. februarja 2017.

Ob prvem roku na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) na upravičenih območjih občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica za leto 2016/2017 je prispelo skupaj 10 vlog in ena samo-dopolnitev vloge. Od tega so bile, zaradi neizpolnjevanja pogojev upravičenosti, tri (3) vloge izločene iz nadaljnjega postopka. Vse ostale vloge so v ustreznem roku dopolnile svoje vloge na popolnost in ocenjevalna komisija jih je ocenila po specifičnih merilih.

Glede na opredelitev, da prijavitelj ne more biti izbran za sofinanciranje, če njegova prijava ne doseže skupaj vsaj 60 % točk po specifičnih merilih, so bile s strani Ocenjevalne komisije LAS SMP za izbor in potrditev primerne štiri operacije, o katerih je odločal UO LAS in jih tudi potrdil.

Na prvi rok za sprejem vlog operacij iz naslova podpore ESRR sta prispeli skupaj 2 vlogi, ki sta bili v ustreznem roku dopolnjeni na popolnost in ocenjevalna komisija ju je ocenila po specifičnih merilih, pri čemer sta obe vlogi dosegli skupaj vsaj 60 % točk po specifičnih merilih. Na podlagi poročila Ocenjevalne komisije LAS SMP je UO LAS potrditev obe operaciji.

Po dokončanju vseh postopkov na LAS-u, bo vodilni partner LAS potrjene operacije za sklad EKSRP poslal v potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in operaciji za sklad ESRR v potrditev MGRT.

Potrjene operacije 1. roka 1. javnega poziva (pdf)