LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

7. REDNA SEJA LAS-SMP 
(19. 1. 2017)


Upravni odbor LAS SMP se je v četrtek, 19. januarja 2017, sestal na 7. redni seji, na kateri je pregledal izvrševanje sprejetih sklepov in potrdil zapisnik prejšnje seje. Obravnaval pa je vsebinsko ter finančno poročilo LAS za leto 2016. Obe poročili sta bili sprejeti brez pripomb. V nadaljevanju je potekal pogovor o sklicu skupščine, ki je potrebna zaradi potrditve  vsebinskega in finančnega poročila LAS. Sprejet je bil dogovor, da se bo izvedla v marcu na Škofljici. Člani UO LAS so sprejeli pomemben sklep o višini članarin občin ter o potrebni spremembi člena v Ustanovni pogodbi, ki govori o zagotavljanju letne višine članarine za delovanje LAS ter izdajanju zahtevkov zanje. V ta namen bo izvedena dopisna seja skupščine z glasovanjem.