LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje


Las Sožitje med mestom in podeželjem objavlja prvi javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP v letih 2016/2017  (12. 12. 2016)

Javni poziv je odprt od 12. decembra 2016 do 30. septembra 2017 oziroma do porabe sredstev, pri čemer so opredeljeni naslednji presečni roki za sprejem vlog:

 • prvi rok za sprejem vlog je od 12.12.2016 do 28.2.2017 do 24:00,
 • drugi rok za sprejem vlog je od 1.3.2017 do 30.5.2017 do 24:00,
 • tretji rok za sprejem vlog je od 1.6.2017 do 30.9.2017 do 24:00.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin: Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica in sofinanciranje njihovih stroškov. Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR.

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša: 408.000 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

 1. Prvi javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR iz EKSRP za leti 2016/2017
 2. Prijavni obrazec EKSRP
 3. Priloga 1. Stroškovnik EKSRP
 4. Navodila prijaviteljem
 5. Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov v okviru pristopa CLLD (sklad EKSRP in sklad ESRR)
 6. Časovnica - navodila upravičeni stroški CLLD za EKSRP
 7. Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
 8. Katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije
 9. Navodila za informiranje in obveščanje javnosti velja od 11.11.2016
 10. Strategija lokalnega razvoja LAS SMP, potrjena z dne, 14.10.2016