LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

UO LAS SMP SE JE SESTAL NA 4. REDNI SEJI  (8. 9. 2016)

Upravni odbor LAS SMP se je sestal na 4. redni seji, v sejni sobi občine Škofljica, 8. 9. 2016. Obravnaval je točke povezane s prejetim Pozivom na razjasnitev strategije lokalnega razvoja s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št.: 33151 – 35/2015/10 z dne, 15.7.2016 in dodatnim pozivom z dne, 4.8.2016. Tako je UO LAS, glede na priporočila ministrstva, sprejel predlog Aneksa št. 1 k Partnerski pogodbi o ustanovitvi LAS; skladno s sprejetim predlogom Aneksa je sprejel tudi Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu LAS. Prav tako je sprejel Osnutek Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov in izboru operacij LAS SMP ter Osnutek Javnega poziva za sklad EKSRP in Osnutek Javnega poziva za sklad ESRR. V nadaljevanju se je seznanil z načrtovano spremembo imenovanja člana UO LAS iz javnega sektorja iz območja občine Škofljica. Ob koncu seje so se člani seznanili z novim izračunom CLLD sredstev za LAS.