LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

Podpis partnerske pogodbe za ustanovitev LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2014 - 2020   (24. november 2015)

 

V torek, 24. novembra 2015, je v rdeči dvorani Mestne hiše v Ljubljani potekal slavnostni podpis Partnerske pogodbe o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem, ki se ga je udeležilo in podpisalo 53 ustanovnih partnerjev. S podpisom Pogodbe se je ustanovila LAS na območju občin Grosuplje, Ig, Škofljica in Mestne občine Ljubljana,

Namen LAS je spodbujati trajnosten in uravnotežen razvoj podeželja in urbanih območij na območju štirih osrednjeslovenskih občin, ob združevanju človeških, prostorskih in finančnih virov po pristopu »od spodaj navzgor«, kar se bo zagotavljalo z aktivnim vključevanjem prebivalstva območja LAS v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju. V nadaljevanju je bila izvedena ustanovna skupščina LAS, kjer so bili izvoljeni člani za Upravni in Nadzorni odbor LAS-a.

 las ppp 015m Las ppp 008m
las ppp 006m las ppp 010m
  foto: Nik Ravan