LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

UO LAS POTRDIL ŠTIRI OPERACIJE IZ 4. JAVNEGA POZIVA ZA IZBOR OPERACIJ ZA SOFINANCIRANJE IZ SKLADOV EKSRP IN ESRR (28.1.2022)

 
 Upravni odbor LAS SMP je dne, 27. 1. 2022, na 22. redni seji na predlog ocenjevalne komisije izbral in potrdil projekte za sofinanciranje iz sklada ESRR, in sicer projekta Stalna razstava v interpretacijskem centru Ig, sofinanciranje v višini 71.000,00 ter TOUR-IG, sofinanciranje v višini 40.000,00 €, katerih vlagateljica je občine Ig.  Projekt Koščakov hrib - igralnica v naravi, vlagateljice občine Grosuplje je bil potrjen za sofinanciranje v višini71.5686,30 €. Za sofinanciranje iz sklada EKSRP je bil potrjen projekt SKEDENJ PIJAVA GORICA - KULTURNI DOM, vlagateljice občine Škofljica v višini 32.000,00 €. Projekti bodo posredovani v končno potrditev pristojnim ministrstvom.