ZAKLJUČEN 4. JAVNI POZIV LAS ZA IZBOR OPERACIJ ZA SOFINANCIRANJE IZ SKLADOV EKSRP IN ESRR (22.1.2022)

 V ponedeljek, 10. 1. 2022, ob 24.00 se je zaključil 4. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz skladov ESRR in EKSRP. Za sklad EKSRP je prispela ena vloga SKEDENJ PIJAVA GORCA – KULTURNI DOM, vlagateljica občina Škofljica. Za sklad ESRR so prispele tri vloge: projekt KOŠČAKOV HRIB, vlagateljica občina Grosuplje, projekt STALNA RAZSTAVA V INTERPRETACIJSKEM CENTRU, vlagateljica občina Ig ter projekt TOUR – IG, vlagateljica občina Ig. Ocenjevalna komisija se je sestala v četrtek, 20. 1. 2022, ocenila vloge ter jih predala v izbor in potrditev Upravnemu odboru LAS SMP, ki bo o izboru odločal v četrtek, 27. 1. 2022.