LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

ZAKLJUČEN PROJEKT POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE – JANČE (28. 4. 2021)

Po 30 letih prizadevanj nekaterih domačinov sedaj na Janče končno teče kakovostna pitna voda, kar je rezultat izvedbe projekta Povezovalni vod Volavlje – Janče, katerega nosilec in investitor je Mestna občina Ljubljana, ki ji je uspelo zanj pridobiti tudi sofinanciranje Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Celoten projekt je vodil Miha Zorn, strokovni sodelavec Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet pri Mestni občini Ljubljana.

V sklopu projekta je bil izgrajen povezovalni vodovod dimenzije DN 80 in dolžine 2547 m, vgradnja črpalnega agregata za črpanje vode v VH Volavlje (dograditev) in pri VH Janče je bilo zaradi dograditve dotoka iz smeri VH Volavlje potrebno v gabaritih objekta povečati vstopni jašek na vhodni strani objekta in na vhodnem podestu dozidati prostor za dezinfekcijo. Torej vsa načrtovana dela so zaključena, vključno z asfaltiranjem.

Končni rezultati se kažejo predvsem v boljši, stanovitni preskrbi z neoporečno pitno vodo prebivalcev naselij Janče, Gabrje pri Jančah in Tuji Grm. Naložba tako zajema 76 gospodinjstev, v katerih skupaj živi 202 ljudi ter 53 otrok, ki obiskujejo šolo ali vrtec v Podružnični šoli Janče.

Operacija je sofinancirana v okviru podukrepa Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, na območju LAS Sožitje med mestom in podeželjem iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 147.000,00 €.

 
GabrjeVodovod1m   GabrjeVodovod6m GabrjeVodovod7m  IMG 4165 m IMG 4437 m