Nov opredeljen rok za oddajo vlog in popravki 3. javnega poziva LAS za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leto 2020  (9.10.2020) 

V sklopu 3. Javnega poziva LAS za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS SMP iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v upravičenih naseljih na območju LAS SMP za leto 2019 – 2020 je Upravni odbor LAS SMP na svoji 7. korespondenčni seji, ki je trajala od 6. 10. do 7. 10. 2020, potrdil sledeče popravke navedenega javnega poziva:
1. Potrditev novega roka za sprejem vlog na 3. Javni poziv LAS za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS SMP iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v upravičenih naseljih na območju LAS SMP za leto 2019 – 2020 je 30. 10. 2020 do 24.00 ure
2. Besedilo javnega poziva se popravi tako, da se opredelijo le sredstva za tematsko področje Varstvo okolja in ohranjanje narave v višini 65.000,00 €.
3. Vsa ostala dokumentacija ostaja nespremenjena.

Povezava: POPRAVEK_3. Javni poziv LAS_SMP _ESRR_06.10.2020.docx