LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

Nov opredeljen rok za oddajo vlog in popravki 3. javnega poziva LAS za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada ESRR v upravičenih naseljih za leto 2020  (9.10.2020) 

V sklopu 3. Javnega poziva LAS za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS SMP iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v upravičenih naseljih na območju LAS SMP za leto 2019 – 2020 je Upravni odbor LAS SMP na svoji 7. korespondenčni seji, ki je trajala od 6. 10. do 7. 10. 2020, potrdil sledeče popravke navedenega javnega poziva:
1. Potrditev novega roka za sprejem vlog na 3. Javni poziv LAS za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS SMP iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v upravičenih naseljih na območju LAS SMP za leto 2019 – 2020 je 30. 10. 2020 do 24.00 ure
2. Besedilo javnega poziva se popravi tako, da se opredelijo le sredstva za tematsko področje Varstvo okolja in ohranjanje narave v višini 65.000,00 €.
3. Vsa ostala dokumentacija ostaja nespremenjena.

Povezava: POPRAVEK_3. Javni poziv LAS_SMP _ESRR_06.10.2020.docx