Las Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 3. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP v letu 2020  
 (25.11.2019)
 

Javni poziv je odprt od 25. novembra 2019 do 30. aprila 2020 oziroma do porabe sredstev, pri čemer sta opredeljena naslednja presečna roka za sprejem vlog:

  • Prvi rok za sprejem vlog  je 10. 1. 2020 do 24.00 ure.
  • Drugi rok za sprejem vlog  je 30. 4. 2020 do 24.00 ure.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin: Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica in sofinanciranje njihovih stroškov. Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR.

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz sklada EKSRP znaša:291.795,00 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: