LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje
 
Las Sožitje med mestom in podeželjem objavlja 3. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP v letu 2020  
 (25.11.2019)
 

Javni poziv je odprt od 25. novembra 2019 do 30. aprila 2020 oziroma do porabe sredstev, pri čemer sta opredeljena naslednja presečna roka za sprejem vlog:

  • Prvi rok za sprejem vlog  je 10. 1. 2020 do 24.00 ure.
  • Drugi rok za sprejem vlog  je 30. 4. 2020 do 24.00 ure.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju občin: Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica in sofinanciranje njihovih stroškov. Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR.

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje iz sklada EKSRP znaša:291.795,00 evrov.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA: