LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

 

ODDANE SPREMEMBE STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS SMP (6.8.2019)

 Upravni odbor LAS SMP je na svoji 15. redni seji dne, 28. 5. 2019, pregledal vmesno doseganje porabe sredstev po tematskih področjih, mejnikov ter aktualnih potreb okolja in potrdil predlog Sprememb Strategije lokalnega razvoja LAS SMP. Dokument je bil predstavljen in potrjen na skupščini LAS SMP, 5. 6. 2019 in oddan v potrditev Koordinacijskem odboru CLLD. Po prejemu potrditve Sprememb SLR SMP s strani Koordinacijskemu odboru CLLD bo le-ta objavljena na spletni strani kot tudi 3. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz skladov EKSRP in ESRR v upravičenih naseljih.