LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

DRUGA IZVEDENA OPERACIJA » Z GLAVO ZA NARAVO«  (26. 2.2019)

 

JKP Grosuplje je skupaj s partnerjem Avtotransporti Kastelec izvedlo operacijo »Z glavo za naravo- izobraževanje in ozaveščanje o okoljskih tematikah« in uspešno pridobilo nepovratna sredstva iz  Evropskega sklada za regionalni razvoj. Celotna vrednost operacije je znašala  32.653,10 €, od tega so prejeli 21.324,00 € evropskih sredstev.

Glavni namen operacije je ozaveščati in izobraževati občane o okoljskih tematikah, kar ima posredni rezultat v spodbujanju naravi prijaznega in okoljsko ter energetsko odgovornega življenja v naseljih Grosuplje, Šmarje SAP in celotne občine. S celovito in trajnostno vsebino izobraževanj so se občani izobrazili za bolj trajnostno potrošništvo in okolju prijazno izvedbo vsakodnevnih opravil. Občani sedaj manj obremenjujejo okolje z nepotrebnimi človeškemu zdravju in okolju škodljivimi kemikalijami v odpadni vodi, ki se izteka v Krajinski park Radensko polje, ki je varovano območje pod Naturo 2000. S tem so poskrbeli za boljše ohranjanje narave in varovanje biotske raznolikost podeželja.

 
 ZGlavoZaNaravo1 thm