LAS LOGO PRP LEADER EU SLO barvni Logo EKP SLO slogan
GrbLjubljana grb obcina IG GrbSkofljica GrbGrosuplje

POSVET O IZVAJANJU PROGRAMA CLLD V DRŽAVNEM SVETU  (17. 5. 2018)

 

Državni svet RS je na seji z dne, 16. maj 2018, obravnaval zaključke in sklepe posveta o izvajanju programa CLLD, ki sta ga izvedla Državni svet RS in Društvo za razvoj slovenskega podeželja 23. aprila 2018. Državni svet je na podlagi razprave na posvetu s sklepom na 7. seji, 16. 5. 2018, pozval Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da proučijo in podajo pojasnila oziroma predloge rešitev na zaključke posveta.

Sklep 7. Seje Državnega sveta RS je objavljen na:

http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/7ds-7_sklep_k_zakljuckom_posveta_p.pdf